Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.MODlife.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost STARCON design, s.r.o. se sídlem Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, IČ: 27865282, a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dodacími podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávkovém formuláři. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit výhradně na základě dohody smluvních stran nebo na základně zákonných důvodů.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při chybném uvedení telefonického kontaktu nebo e-mailové adresy.

Vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tyto informace nejsou poskytovány třetí straně. Kupující může písemně požádat o odstranění osobních údajů z databáze společnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak kupující rozhodne, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy a uvede číslo faktury (daňového dokladu), datum doručení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze za zboží budou vráceny převodem na uvedené číslo účtu, a to nejpozději do 10 dní od obdržení vráceného zboží. Kupujícímu bude vrácena částka včetně poplatku za dopravu v rámci ČR.

Odstoupení od smlouvy je možné jen v případě dodržení těchto podmínek:

  • vrácení zboží proběhlo po předchozí telefonické nebo písemné dohodě s prodávajícím
  • zboží musí být nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu
  • náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši kupující

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky nebo při potvrzení o přijetí platby. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. K takovému odstoupení od kupní smlouvy může dojít v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že taková situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný kontaktní e-mail a telefon.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a odesláním.

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy, viz odstavec "Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)".

Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení o přijetí objednávky potvrdí platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Termíny dodání

Výrobky, které jsou skladem, jsou zpravidla připraveny k expedici nebo osobnímu odběru do 1-2 pracovních dnů od objednání nebo přijetí platby.

Dodání zboží - způsob dopravy

Doručení na adresu
Zboží bude doručeno některou ze smluvních přepravních společností (GLS, Česká pošta apod.) na adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Přepravní společnosti doručují zásilky za první uzamykatelné dveře. Kupující je předem informován o termínu doručení zásilky.

Závazný postup při přebírání zásilky od přepravních společností:

  • při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda není vnější obal výrobku poškozen. Pokud obal jeví známky poškození, zásilku nepřevezme nebo převezme s výhradou.
  • v případě, že vnější obal nejeví známky poškození, kupující zásilku převezme (a případně zaplatí dobírku). Ihned po převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obsah zásilky, a v případě jeho poškození okamžitě sepsat s řidičem Škodový zápis. Tento škodový zápis kupující neprodleně (nejpozději do 2 dnů) odešle prodávajícímu. Další manipulace spoškozenou zásilkou musí být provedena vsouladu spokyny prodávajícího.


Osobní odběr

Kupující si zboží osobně vyzvedne v jednom ze skladů prodávajícího. Kupující je předem a dostatečně informován, ve kterém skladu je zboží možné odebrat. Podrobné instrukce k odběru a odběrným místům obdrží kupující e-mailem současně s potvrzením objednávky a dále v e-mailové výzvě k odběru. Bez předchozí výzvy k odběru není možné zboží kupujícímu vydat!

Odběrné místo: pobočka Praha 9
Adresa odběrního místa:          Praha 9 - Čakovice
Provozní hodiny pro odběry:     Po 14 – 17h, St 14 – 17h
V jiných dnech a hodinách není možné zboží vydávat!

Odběrné místo: centrální sklad
Adresa odběrního místa:          Praha - Jažlovice
Provozní hodiny pro odběry:     Po – Pá 9 – 16h


Ceník přepravy zboží

Adresa dodání v ČR:                130,- Kč
Adresa dodání na Slovensko:    11,- €

Uvedené ceny nezahrnují příplatky za dobírku. Kupující platí vždy dopravu jen za 1 výrobek z celé objednávky.

S konečnou cenu objednávky včetně všech poplatků za dopravu zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a odesláním.

Způsob platby

Platba dobírkou:
Platba v hotovosti při převzetí zboží od řidiče přepravní společnosti je možná jen v případě, že celková hodnota objednávky nepřesahuje 5.000,- Kč vč. DPH. V případě platby dobírkou je účtován poplatek 60,- Kč.

Platba hotově při převzetí:
Platba v hotovosti při převzetí zboží je možná jen v případě, že celková hodnota objednávky nepřesahuje 5.000,- Kč vč. DPH, a zboží je k odběru ve skladu v Praze 9 – Čakovicích.

Platba bankovním převodem předem:
Platba bankovním převodem předem je možná u všech typů objednávek bez omezení. Po obdržení objednávky kupující společně s potvrzením o přijetí objednávky obdrží platební údaje. Po přijetí platby na účet prodávajícího obdrží kupující e-mailem potvrzení o přijetí platby (daňový doklad o přijetí platby v případě kupujícího s IČ). Dále je e-mailem nebo telefonicky informován o stavu vyřizování objednávky.

Platba hotově předem:
Platba hotově předem v sídle naší společnosti je možná u všech typů objednávek bez omezení. Po složení hotovosti kupující obdrží doklad o zaplacení a dále je e-mailem nebo telefonicky informován o stavu vyřizování objednávky

Při vyplňování objednávky kupující volí způsob dopravy a způsob platby. Potvrzením a odesláním objednávky kupující vyjadřuje závazný souhlas se všemi údaji, které v objednávkovém formuláři uvedl. Následná změna způsobu platby není možná.

Záruční podmínky

Délka záruky na zboží je 24 měsíců ode dne doručení zboží kupujícímu. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši od okamžiku převzetí nového zboží.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání nebo skladování a na závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení. Záruka zaniká rovněž v případě, že kupující provedl podstatné změny nebo úpravy bez vědomí zhotovitele.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je pod registrací přístupný kupujícímu.

Potvrzením a odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží a dopravy uvedenou v potvrzení objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 12.4.2010. Změny všeobecných obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

______________________________________________________________________________________________________________________

Reklamační řád

Postup při obdržení poškozeného zboží

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti dodržujte „Závazný postup při přebírání zásilky od přepravních společností".

Pokud jste zásilku z důvodu poškození vnějšího obalu nepřevzali, přepravní společnost nám ji doručí zpět a my vás budeme kontaktovat pro dohodnutí termínu nové dodávky.

Pokud jste zásilku převzali s výhradou nebo jste sepsali s řidičem Škodový zápis, neprodleně nás kontaktujte, abychom záležitost mohli co nejdříve začít řešit s přepravní společností. O termínu nové dodávky Vás budeme informovat.

Pokud jste zásilku převzali bez výhrad a mechanické poškození zjistili až po jejím rozbalení po odjezdu řidiče přepravní společnosti, kontaktujte nás co nejdříve. Přepravní společnosti na takové reklamace neberou zřetel, nicméně pokud to bud možné, pokusíme se pro vás najít vhodné řešení.

Postup při obdržení nekompletního zboží nebo jiného typu, barvy apod.

Při obdržení zásilky, která obsahuje jiné než objednané zboží nebo jí některé části chybí, nás neprodleně kontaktujte. V co nejkratším možném termínu provedeme výměnu za správné zboží nebo dodáme chybějící díly. Náklady na vrácení neodpovídajícího zboží a náklady na dopravu chybějících dílů v takovém případě hradí prodávající.

Postup při uplatnění reklamace

  • zašlete nám reklamaci e-mailem na info@modlife.cz a jasně specifikujte reklamované vady zboží, přiložte kopii faktury (daňového dokladu) a fotografie poškození nebo reklamované vady
  • následně vás dle povahy reklamace buď vyzveme k zaslání zboží zpět na naši adresu, nebo s vámi dohodneme termín vyzvednutí reklamovaného zboží u vás
  • po posouzení budete o výsledku reklamace informováni telefonicky nebo e-mailem


Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů, pokud se prodávající a kupující nedohodli na jiném termínu. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet následující den po doručení zboží zpět k prodávajícímu.

Nepřihlášený uživatel
(přihlásit / registrovat)

Prázdný košík